Skrevet af Camilla Nors, Fysioterapeut

Rent fysiologisk vil kroppen altid søge mod homøostase, hvilket betyder at kroppen altid vil søge mod balance og mod at reparere sig selv. Ved nedsat fertilitet og uregelmæssig cyklus er der sandsynligvis opstået nogle ubalancer hormonelt og/eller funktionelt. Disse kan dog påvirkes af hinanden. Med fysioterapi arbejdes der med den funktionelle del og kropsbevidstheden. Ser vi ind i hvad skyldes nedsat fertilitet og uregelmæssigt cyklus, vil vi med stor sandsynlighed kunne opdage;

Arvæv der kan være forårsaget af traumer i nærtliggende væv, infektioner eller operationer i mave/bækkenregionen.

Har du haft infektioner i underlivet (eks. klamydia eller blærebetændelse) kan der være blevet skabt arvæv i eller omkring de reproduktive organer, som gør at de ikke kan udføre deres arbejde optimalt.

Operationer er stressende for de mange lag af væv vi har i kroppen. Vævet vil trække sig sammen og for at samle sig igen vil der blive skabt arvæv. Arvæv er et stramt klistret væv, hvori der ikke er meget fleksibilitet. Derfor anbefales det at komme tidligt i gang med at behandle vævet, så snart vævet er klar til at blive arbejdet med. Bliver der ikke arbejdet med vævet, vil det trække i nærtliggende områder og skabe asymmetri og nedsat bevægelighed.

Spændinger i musklerne i både underlivet, omkring bækken, i benene og op langs ryggen kan have påvirkning på fertiliteten og din cyklus, da de reproduktive organer ikke vil kunne udføre de opgaver de skal, grundet nedsat fleksibilitet og nerveledning. Spændinger disse steder kan opstå af mange forskellige årsager, eks:

uhensigtsmæssig holdning, vejrtrækning og bevægemønster, der skaber asymmetri omkring bækkenet, inaktivitet, stress der strammer kroppens væv samt muskulære traumer, følelsesmæssige traumer, overbelastet nervesystem (disse kan forekomme af mange IVF forsøg, voldtægt og/eller ubearbejdet følelser).

Spændinger/låsninger omkring bækken og lænd kan også have påvirkning på nerveledninger til både de reproduktive organer og musklerne i underlivet. Får disse ikke den optimale nerveledning, vil det også være sværere for disse at lave det arbejde der skal til for, at kunne udføre sin naturlige cyklus og danne en graviditet.

Fælles for disse årsager er, at de mange lag af væv ikke vil kunne bevæge sig frit mellem hinanden. Dette skaber nedsat bevægelighed og fleksibilitet i de reproduktive organer og musklerne herom. Når dette sker, nedsættes blodcirkulationen til området og der bliver ikke tilført tilstrækkeligt af næringsstoffer, og affaldsstofferne kan ikke komme derfra. Dette er yderst vigtig for at kunne skabe en god, funktionel og optimal fertilitet og cyklus.

Fysioterapiens opgave er derfor således at kunne genskabe gode betingelser for fleksibel muskulatur, god nerveledning og ro til kroppens nervesystem. Dette vil kunne afhjælpes med manuel behandling, laserterapi, akupunktur, øvelsesterapi/motionsvejledning samt rebozo og stressreducerende massage.

At vælge fysioterapien til betyder for dig også, at du aktivt kan være med til at arbejde på din fertilitet, at du er med til at genskabe kontakt til et område på din krop, som du måske ikke har haft kontakt til længe. Har du været i konventionel fertilitetsbehandling eller været udsat for traumer eller lignende ved dit underliv, dit nervesystem generelt kan der blive skabt en distance i din kropsbevidsthed omkring dit underliv. Når du arbejder med bevidsthed til dette område af din krop, vil du også fysisk og psykisk bedre kunne mærke de signaler din krop sender. Når du bemærker hvilke signaler din krop sender, er du med til at øge forudsætningerne for at du selv kan arbejde bedre med musklerne og vævet i og omkring underlivet.

Kroppen og dit mentale velvære hænger uløseligt sammen og derfor kan vi ikke adskille dette. Vi er en helhed og din krop er ikke kun et hylster som skal bære et barn, du skal mærke at du selv er med i hele processen, med så meget ro og behag som mulig. Derfor arbejder vi også med at du får redskaber med hjem, så du også selv kan tage del i din behandling.